Alliansen_krispaket-1234641529259Alliansen kommer nu med ett paket som ska dämpa lågkonjunkturens effekt på den svenska ekonomin.Vi går här igenom de åtgärder som påverkar småföretagen och ger sedan våra kommentarer och betyg.

Sammanfattningsvis tycker vi att Alliansens krispaket är en bra början, men att det knappast kommer att räcka för att minska risken för utslagning av småföretag utanför byggsektorn. En satsning på drygt 8 miljarder om året kommer inte att hålla tillbaka krisen i sig.

Mer än hälften av paketet är dessutom inte direkt krisdämpande, utan går mer ut på att hantera den ökade arbetslösheten. Krispaketet kan samtidigt åtminstone ses som en början till en mer aktiv krispolitik från regeringens sida.

Läs rapporten

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.