Alliansen offentliggjorde i dag sitt krispaket, som ska dämpa lågkonjunkturens effekt på den svenska ekonomin. FöretagarFörbundet tycker att det är en bra början med snabba åtgärder som träder i kraft direkt, men saknar generella satsningar som kan hjälpa småföretagen att behålla sina anställda. – Den största svagheten är att paketet inte innehåller några generella åtgärder som sänkt arbetsgivaravgift och slopat sjuklöneansvar som kan säkra jobben i de svenska småföretagen, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Mest positivt i regeringens paket är återinförandet av ROT-avdraget och infrastruktursatsningar. Åtgärderna är välbehövliga, men fler reformer måste till.

– Paketet på åtta miljarder kronor är offensivt men riktar sig främst till arbetstagarna genom satsningar på coachning och utbildning. FöretagarFörbundet anser att regeringen bör göra mer för att rädda jobben i de svenska småföretagen. Exempelvis skulle förlängd inbetalningstid för moms, källskatt, arbetsgivaravgifter och riskkapitalavdrag förhindra ytterligare uppsägningar, säger FöretagarFörbundets ordförande Per Lidström.

– Vi behöver bättre villkor för att driva, utveckla och äga småföretag. Småföretagen sysselsätter många och det är där de nya jobben tillkommit de senaste åren. Med rätt villkor kan småföretagen behålla en stor del av sina anställda och sannolikt även nyanställa. Det visar en undersökning som FöretagarFörbundet nyligen genomfört, säger Camilla Littorin.

Alla arbetstillfällen som skapats i Sverige mellan 2003 och 2007 har tillkommit i små och medelstora företag. Att se till att finanskrisens effekter på de minsta företagen bromsas är därför av stor samhällsekonomisk betydelse.

För mer information:

Per Lidström Ordförande, FöretagarFörbundet Tel: 070-372 08 40 E-post: per.lidstrom@ff.se

Camilla Littorin Förbundssekreterare, FöretagarFörbundet Tel: 070-553 66 70 E-post: camilla.littorin@ff.se

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.