Cash or crash

cc_indikator_2-1238059352474Den globala krisen har nu på allvar nått småföretagen. Vart femte småföretag har haft svårt att betala räkningarna under de senaste tre månaderna. Problemen har småföretagarna löst genom att sänka sina egna löner och skjuta till privata medel.
Det framkommer i en ny rapport: Cash or Crash – småföretagens ekonomiindikator från FöretagarFörbundet. I rapporten har man både analyserat den finansiella statistiken samt gjort en undersökning bland småföretagare. Det skapar en unik och samlad bild av hur läget är just nu, mars 2009.

Småföretagen är slitstarka, men det finns en gräns. Sänka egna löner samt låna av sig själv är ett självklart första steg för att rädda företaget och kunna behålla sina anställda. I nästa steg hotas företaget och jobben, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare FöretagarFörbundet.

Var tredje svarande i undersökningen anser att det blivit svårare att få krediter under det senaste året. Inte ens var fjärde företag med banklån upplever att deras räntor sänkts i samma takt som reporäntan.

– Nu är det dags för Anders Borg att sätta samma press på bankerna när det gäller företagslånen som de gjort avseende bolånen.

Rapporten visar att det inte finns några tecken på att den finansiella situationen håller på att förbättras. Det finns en uppenbar risk att både konkurserna och betalningsanmärkningarna kommer att fortsätta öka. En indikation på det är att ansökningarna om betalningsföreläggande har ökat kontinuerligt under det senaste året.

Endast två av hundra undersökta småföretag uppger att man ansökt om regeringens nyligen införda uppskov med betalningen av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt.

– Att så få företagare ansökt om uppskovet signalerar att reformen inte ger företagarna det stöd det behöver för att stärka företagets penningflöde. Nu är det viktigt att regeringen reagerar kraftfullt och tar initiativ till nya reformer. Framförallt, sänker arbetsgivaravgiften och förlänger uppbördstiden så att småföretagen inte agerar bank till staten och storbolagen.

Framförallt handlar det om en finansiell kris, inte en minskad efterfrågan. Småföretagarkrisen förstärks genom bankernas restriktiva hållning till utlåning. Lånen går i första hand till storbolagen som inte längre kan låna utomlands.

Läs rapporten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr