Vart femte småföretag kan inte betala – jobben och den lokala infrastrukturen hotas

[one_half]

Den globala krisen har nu på allvar nått småföretagen. Vart femte småföretag har haft svårt att betala räkningarna under de senaste tre månaderna. Problemen har småföretagarna löst genom att sänka sina egna löner och skjuta till privata medel.

Det framkommer i en ny rapport – Cash or Crash – småföretagens ekonomiindikator – från FöretagarFörbundet. I rapporten har man både analyserat den finansiella statistiken samt gjort en undersökning bland småföretagare. Det skapar en unik och samlad bild av hur läget är just nu, mars 2009.

– Småföretagen är slitstarka, men det finns en gräns. Sänka egna löner samt låna av sig själv är ett självklart första steg för att rädda företaget och kunna behålla sina anställda. I nästa steg hotas företaget och jobben, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare FöretagarFörbundet.

Framförallt handlar det om en finansiell kris, inte en minskad efterfrågan. Småföretagarkrisen förstärks genom bankernas restriktiva hållning till utlåning. Lånen går i första hand till storbolagen som inte längre kan låna utomlands. Var tredje svarande i undersökningen anser att det blivit svårare att få krediter under det senaste året. Inte ens var fjärde företag med banklån upplever att deras räntor sänkts i samma takt som reporäntan.

– Nu är det dags för Anders Borg att sätta samma press på bankerna när det gäller företagslånen som de gjort avseende bolånen.

Rapporten visar att det inte finns några tecken på att den finansiella situationen håller på att förbättras. Det finns en uppenbar risk att både konkurserna och betalningsanmärkningarna kommer att fortsätta öka. En indikation på det är att ansökningarna om betalningsföreläggande har ökat kontinuerligt under det senaste året.

Endast två av hundra undersökta småföretag uppger att man ansökt om regeringens nyligen införda uppskov med betalningen av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt.

[/one_half]

[one_half_last]

– Att så få företagare ansökt om uppskovet signalerar att reformen inte ger företagarna det stöd det behöver för att stärka företagets penningflöde. Nu är det viktigt att regeringen reagerar kraftfullt och tar initiativ till nya reformer. Framförallt, sänker arbetsgivaravgiften och förlänger uppbördstiden så att småföretagen inte agerar bank till staten och storbolagen.

Fakta om rapporten

FöretagarFörbundets nya rapportserie, Cash or Crash – småföretagens ekonomiindikator, granskar tre områden av den finansiella situationen: likviditet och lönsamhet, betalningsförmågan och småföretagens förhållande till bankerna. Rapporten kan laddas ner från www.ff.se.
? Webbundersökning mellan 26 februari och 6 mars 2009. Antal svarande: 1603 företagare. Genomförd av Argument AB.
? Analys av finansiell statistik från UC. Genomförd av Kreicbergs Utredning & Opinion AB.

För mer information

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
e-post: camilla.littorin@ff.se

FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har idag över 35 000 medlemmar. Aktiva småföretagare leder FöretagarFörbundet, som arbetar för att förbättra villkoren och förutsättningarna för att starta, driva och äga företag, företrädesvis småföretag. Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i verksamheten.
FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har i dag över 35 000 medlemmar. Aktiva småföretagare leder FöretagarFörbundet som arbetar för att förbättra villkoren och förutsättningarna för att starta, äga, driva och utveckla företag, företrädesvis småföretag med mellan noll och nio anställda. Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i verksamheten.
För mer information se: www.ff.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr