entreprenorskap_skolan-1234710358731Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket hänt. Endast 10 procent av de sysselsatta i Sverige är företagare medan motsvarande andel i EU är cirka 15 procent.

Det finns flera orsaker till att svenskarna föredrar anställningar. Störst betydelse har kanske skatter och trygghetssystem. Men i denna rapport visas även att det svenska utbildningssystemet är betydligt sämre än i andra länder på att stimulera företagande.

I denna rapport har FöretagarFörbundet rankat skolorna i 28 olika länder (EU-25 samt USA, Island och Norge) med avseende på hur invånarna upplever att skolan påverkat deras inställning till företagande.

Rankingen har baserats på fyra olika frågor. Det sammanlagda resultatet visar att den svenska och danska skolan är klart sämst på att föra in entreprenörskapet i skolan. Inte i en enda av de fyra frågorna placerar sig Sverige bland de 20 bästa länderna.

Rankingen toppas av Irland och Slovenien, men även några av våra grannländer placerar sig högt. Finland och Island placerar sig 6 respektive 7. Endast var fjärde svarande anser att deras utbildning bidrog till att intressera dem för företagande, klart lägre än det europeiska genomsnittet.

Även när det gäller att stärka initiativförmåga och entreprenöriell attityd placerar sig Sverige dåligt. Den svenska skolan lyckas varken få eleverna att vilja bli företagare eller ens bidra till att öka förståelsen för företagarens roll i samhället.

Läs rapporten

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.