FöretagarFörbundet: En procent räcker inte!

[one_half]

Att regeringen nu genomför en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna är bra. Samtidigt kommer inte en procents sänkning att göra någon skillnad. Ska Sveriges småföretag fortsätta att växa och skapa nya arbetstillfällen måste ytterligare sänkningar till.

Regeringen presenterar i budgeten för 2009 ett paket för ”företagande och konkurrens”. Paketet innehåller en rad åtgärder som berör Sveriges företag. De viktigaste initiativen är sänkningar av bolagsskatten och arbetsgivaravgifterna, som till största delen finansieras av hårdare skatteregler.

– På FöretagarFörbundet uppskattar vi att regeringens reformer nu omfattar både arbetstagare och arbetsgivare – den ensidiga satsningen på arbetslinjen fungerar inte. Någon måste anställa, men tyvärr blir effekterna på småföretagande fortsatt små, säger FöretagarFörbundets ordförande Per Lidström.

[/one_half]

[one_half_last]

Inte heller förbundssekreterare Camilla Littorin anser att innehållet i höstbudgeten motsvarar förväntningarna:

– Visst är det bra att arbetsgivaravgifterna sänks, men sänkningen är på tok för liten. Man måste också återställa den fem procent lägre avgift som småföretagarna hade tidigare, vilken höjdes då regeringen kom till makten, säger hon.

FöretagarFörbundet hade hellre än en sänkning av bolagsskatten velat se ytterligare en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Nu måste regeringen följa upp med fortsatta sänkningar kommande år om reformen ska få verklig effekt. Bara genom en tydlig satsning på småföretagen kan regeringen skapa varaktiga förutsättningar för en bättre arbetsmarknad och starkare företag.

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr