Svenska skolan sämst på företagande

[one_half]

Den svenska skolan har misslyckats med att föra in entreprenörskapet i undervisningen och stimulera till företagande. Sverige hamnar tillsammans med Danmark i botten vid en jämförelse mellan 28 länder. Det visar FöretagarFörbundets nya rapport ”Entreprenörskap i skolan”.

Endast var fjärde svensk anser att deras utbildning bidrog till att intressera dem för företagande, vilket är klart lägre än det europeiska genomsnittet. Även när det handlar om att stärka initiativförmågan och attityden till entreprenörskap placerar sig den svenska skolan lågt jämfört med skolorna i andra länder.

– Bara tio procent av de sysselsatta i Sverige är företagare, medan motsvarande andel i EU är cirka 15 procent. Skatterna och bristen på ett fungerande trygghetssystem för småföretagare spelar förstås in, men nu finns det även bevis för att negativa attityder till företagande grundläggs redan i skolan, säger Camilla Littorin, Förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

FöretagarFörbundet har i samarbete med ekonomen Johan Kreicbergs jämfört skolorna i 28 länder, 25 EU-länder samt USA, Island och Norge. Syftet var att ta reda på hur invånarna upplever att skolan påverkat deras inställning till företagande.

– Den svenska skolan lyckas inte få eleverna att vilja bli företagare. Skolan bidrar inte ens till att öka förståelsen för företagarens roll i samhället. Det är alarmerande i en tid när vi behöver fler företagare för att öka tillväxten och skapa arbetstillfällen, säger Camilla Littorin.

Rankingen har baserats på fyra olika frågor, och inte i en enda av frågorna placerar sig Sverige bland de 20 bästa länderna. Irland och Slovenien toppar listan, men även två av Sveriges grannländer placerar sig högt: Finland och Island återfinns på plats sex respektive sju. Resultatet presenteras i sin helhet i rapporten ”Entreprenörskap i skolan” som finns att läsa på https://ff.se/ under Press och Material.

[/one_half]

[one_half_last]

– Med tanke på resultatet är det glädjande att regeringen nyligen lanserat en entreprenörsstrategi som ska genomsyra skolsystemet. Vi måste stimulera ungas drivkraft så att vi får fler konkurrenskraftiga småföretag i framtiden, säger FöretagarFörbundets ordförande Per Lidström och tillägger:

– På FöretagarFörbundet ser vi det också som mycket positivt att regeringen de närmaste tre åren planerar att lägga 1,8 miljarder kronor på en uppvärdering av yrkesutbildningen. Sverige kan inte fortsätta att satsa ensidigt på teoretisk utbildning när vi hotas av brist inom många praktiska yrken. Ska småföretagen fortsätta att växa måste det finnas arbetskraft att tillgå.

För mer information:

Per Lidström
Ordförande, FöretagarFörbundet
Tel: 070-372 08 40
e-post: per.lidstrom@ff.se

Camilla Littorin
Förbundssekreterare, FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
e-post: camilla.littorin@ff.se

FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har i dag över 34 500 medlemmar. Aktiva småföretagare leder FöretagarFörbundet, som arbetar för att förbättra villkoren och förutsättningarna för att starta, äga, driva och utveckla företag, företrädesvis småföretag. Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i verksamheten. För mer information se https://ff.se/

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr