Flitboken-1234718856104Det finns mycket som förenar småföretagarna, men också mycket som skiljer dem åt. Det finns en tendens till att dra alla över en kam. Inget kan vara mer fel.

FöretagarFörbundet har, tillsammans med banken SEB, gått på djupet och genom en unik kartläggning definierat fem olika typer av småföretagare i Sverige.

Grupperna har olika drivkrafter, möjligheter och syn på sitt företagande och måste behandlas olika.

Läs rapporten

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.