Skattefelskartan – leder den rätt?

skattefel-1234712825772En rapport från Skatteverket, utgiven i februari, har under sensommaren fått nytt liv i media. Rapporten påstås visa att skattefusket i de minsta företagen uppgår till 62 procent av den redovisade skatten, eller nästan 100 000 kronor undanhållen skatt per mikroföretag med en omsättning över en krona.

Skatteverket är i rapporten tydligt med att dessa uppseendeväckande uppgifter grundas på mycket osäkra uppskattningar. Skatteverket skriver bland annat ”Osäkerheten i beräkningarna av skattefelet är i samtliga delar stor”, och ”Med hänsyn till den stora osäkerheten i beräkningarna bör skattefelskartan användas med försiktighet”.

Osäkerheten är så stor att inte ens Skatteverket vill ta ansvar för innehållet. I förordet står ”Författarna svarar själva för innehåll och slutsatser”. Detta trots att de ansvariga för rapporten är anställda på Skatteverkets analysavdelning.

Läs rapporten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr