skattefel-1234712825772En rapport från Skatteverket, utgiven i februari, har under sensommaren fått nytt liv i media. Rapporten påstås visa att skattefusket i de minsta företagen uppgår till 62 procent av den redovisade skatten, eller nästan 100 000 kronor undanhållen skatt per mikroföretag med en omsättning över en krona.

Skatteverket är i rapporten tydligt med att dessa uppseendeväckande uppgifter grundas på mycket osäkra uppskattningar. Skatteverket skriver bland annat “Osäkerheten i beräkningarna av skattefelet är i samtliga delar stor”, och “Med hänsyn till den stora osäkerheten i beräkningarna bör skattefelskartan användas med försiktighet”.

Osäkerheten är så stor att inte ens Skatteverket vill ta ansvar för innehållet. I förordet står “Författarna svarar själva för innehåll och slutsatser”. Detta trots att de ansvariga för rapporten är anställda på Skatteverkets analysavdelning.

Läs rapporten