skattefel-1234712825772En rapport från Skatteverket, utgiven i februari, har under sensommaren fått nytt liv i media. Rapporten påstås visa att skattefusket i de minsta företagen uppgår till 62 procent av den redovisade skatten, eller nästan 100 000 kronor undanhållen skatt per mikroföretag med en omsättning över en krona.

Skatteverket är i rapporten tydligt med att dessa uppseendeväckande uppgifter grundas på mycket osäkra uppskattningar. Skatteverket skriver bland annat “Osäkerheten i beräkningarna av skattefelet är i samtliga delar stor”, och “Med hänsyn till den stora osäkerheten i beräkningarna bör skattefelskartan användas med försiktighet”.

Osäkerheten är så stor att inte ens Skatteverket vill ta ansvar för innehållet. I förordet står “Författarna svarar själva för innehåll och slutsatser”. Detta trots att de ansvariga för rapporten är anställda på Skatteverkets analysavdelning.

Läs rapporten

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.