Handlingsprogram2-1234784634728FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har idag över 31 000 medlemmar. Aktiva småföretagare leder FöretagarFörbundet som arbetar för att förbättra villkoren och förutsättningarna för att starta, driva, äga och utveckla företag, företrädesvis småföretag.

Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i vårt uppdrag. Detta handlingsprogram är ett led i att öka antalet företagare och stärka företagandet, skapa tillväxt, fler arbetstillfällen och därmed också ett bättre underlag för offentlig service och välfärd. Detta handlingsprogram ersätter vårt tidigare handlingsprogram 2006.

Läs rapporten

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.