Handlingsprogrammet 2008

Handlingsprogram2-1234784634728FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har idag över 31 000 medlemmar. Aktiva småföretagare leder FöretagarFörbundet som arbetar för att förbättra villkoren och förutsättningarna för att starta, driva, äga och utveckla företag, företrädesvis småföretag.

Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i vårt uppdrag. Detta handlingsprogram är ett led i att öka antalet företagare och stärka företagandet, skapa tillväxt, fler arbetstillfällen och därmed också ett bättre underlag för offentlig service och välfärd. Detta handlingsprogram ersätter vårt tidigare handlingsprogram 2006.

Läs rapporten

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar