FöretagarFörbundet välkomnar Kommissionens arbete och ambition med regelförenklingar för Euro- pas företag. FöretagarFörbundet föreslår särskilda småbolagsregler för företag med upp till 10 anställ- da. EU-direktiven bör vara harmoniserade samt avspeglas på såväl nationell som regional och lokal nivå. Regelverken bör vara så likvärdiga som möjligt mellan EU-länderna för att öka rörlighet av varor, tjänster och människor.

Hämta remissen som PDF