FöretagarFörbundet välkomnar Kommissionens arbete och ambition med regelförenklingar för Euro- pas företag. FöretagarFörbundet föreslår särskilda småbolagsregler för företag med upp till 10 anställ- da. EU-direktiven bör vara harmoniserade samt avspeglas på såväl nationell som regional och lokal nivå. Regelverken bör vara så likvärdiga som möjligt mellan EU-länderna för att öka rörlighet av varor, tjänster och människor.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.