Meddelande från EG-kommissionen om ett förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovisning och revision

FöretagarFörbundet välkomnar Kommissionens arbete och ambition med regelförenklingar för Euro- pas företag. FöretagarFörbundet föreslår särskilda småbolagsregler för företag med upp till 10 anställ- da. EU-direktiven bör vara harmoniserade samt avspeglas på såväl nationell som regional och lokal nivå. Regelverken bör vara så likvärdiga som möjligt mellan EU-länderna för att öka rörlighet av varor, tjänster och människor.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr