Sammanfattning
Kommissionens slutsatser vilar på ett externt utredningsmaterial, allmänt pre- senterat bakgrundsfakta samt kommissionens egna funderingar. Materialet är relativt underbyggt men saknar tydliga ståndpunkter i dessa sakfrågor. Av denna anledning avstår FöretagarFörbundet i nuläget från att ge synpunkter på kommissionens material.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.