Meddelande från kommissionen om andra mervärdesskattesatser än standardskattesatserna för mervärdeskatt

Sammanfattning
Kommissionens slutsatser vilar på ett externt utredningsmaterial, allmänt pre- senterat bakgrundsfakta samt kommissionens egna funderingar. Materialet är relativt underbyggt men saknar tydliga ståndpunkter i dessa sakfrågor. Av denna anledning avstår FöretagarFörbundet i nuläget från att ge synpunkter på kommissionens material.

Hämta remissen som PDF

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar