Meddelande från kommissionen om andra mervärdesskattesatser än standardskattesatserna för mervärdeskatt

Sammanfattning
Kommissionens slutsatser vilar på ett externt utredningsmaterial, allmänt pre- senterat bakgrundsfakta samt kommissionens egna funderingar. Materialet är relativt underbyggt men saknar tydliga ståndpunkter i dessa sakfrågor. Av denna anledning avstår FöretagarFörbundet i nuläget från att ge synpunkter på kommissionens material.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr