Kommentarer – Höstbudgeten

[one_half]

I höstbudgeten finns många goda förslag som är positiva för landets småföretagare men vi saknar en generell sänkning av arbetsgivaravgiften samt det är djupt oroande att regeringen inte längre talar om ett 100 procentigt återställande av förmånsrätten, säger Per Lidström, ordförande.

– I regeringsförklaringen för ett år sedan lovade alliansen ett återställande av förmånsrätten till 100 %. I dagens budget talar regeringen om en förstärkt förmånsrätt. Detta är djupt oroande för skillnaden är enorm! säger Per Lidström.

– En generellt sänkt arbetsgivaravgift skulle direkt förbättra möjligheterna att driva och utveckla företagen samt skapa nya arbetstillfällen. Istället har regeringen valt den helt omvända vägen nämligen att höja arbetsgivaravgiften genom att ta bort den fem procentiga rabatten! säger Camilla Littorin, förbundssekreterare.

Flera av regeringens förslag till åtgärder har FöretagarFörbundet drivit under lång tid och det är en stor framgång att dessa nu finns med i budgeten som vi ser mycket positivt på.

[/one_half]

[one_half_last]

Bland de positiva åtgärder som föreslås i budgeten kan nämnas speciella regler för småbolag som slopad revisionsplikt, förenklad aktiebolagsform och enklare att få F-skatt, bättre villkor för innovationer och avdragsrätt för dessa samt ändrade 3:12-regler. Dessa återfinns i förbundets Handlingsprogram.

– Det finns många anledningar att noga följa regeringens göranden och låtanden samt att man verkligen levererar. Vi hoppas också på en strid ström av motioner till höstriksdagen som tar fasta på småföretagarens situation och de vardagliga möjligheterna att bedriva sin verksamhet, avslutar Per Lidström.

FöretagarFörbundet har med sina dryga 31 000 medlemmar ett konkret handlingsprogram med förslag som Sverige måste genomföra för att stärka företagandet.

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr