Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden

Sammanfattning
FöretagarFörbundet välkomnar Kommissionens arbete och ambition att inom ramen för finansiella tjänster föreslå ytterligare förbättringar och åtgärder för Europas småföretag samt privatpersoner. FöretagarFörbundet anser att regelverken bör vara harmoniserade samt avspeglas på såväl nationell som regional och lokal nivå. Regelverken bör vara så likvärdiga som möjligt mellan EU-länderna.

FöretagarFörbundet anser att man måste börja från grunden och bygga upp människors förtroende för kreditinstituten på lokal nivå, precis som det omnämns i grönboken, samt att det krävs utbildning av kunden/konsumenten inför alla valmöjligheter som finns.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr