Sammanfattning
FöretagarFörbundet välkomnar Kommissionens arbete och ambition att inom ramen för finansiella tjänster föreslå ytterligare förbättringar och åtgärder för Europas småföretag samt privatpersoner. FöretagarFörbundet anser att regelverken bör vara harmoniserade samt avspeglas på såväl nationell som regional och lokal nivå. Regelverken bör vara så likvärdiga som möjligt mellan EU-länderna.

FöretagarFörbundet anser att man måste börja från grunden och bygga upp människors förtroende för kreditinstituten på lokal nivå, precis som det omnämns i grönboken, samt att det krävs utbildning av kunden/konsumenten inför alla valmöjligheter som finns.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.