Vi har tagit del av er informationsskrift 2007-07-09 om Nuteks preliminära bedömning av regeringens förslag om regionalt transportbidrag. Förslaget skulle innebära enligt Nutek att trävaruhandlares möjligheter till transportbidrag för- svinner för zonerna 2 och 4. Denna åtgärd innebär i praktiken att exporten av trävaror från mindre sågverk i dessa zoner försvåras och blir mer kostsamma. Ett uteblivet transportbidrag torde belasta de små sågverkens resultat i första hand.

Alternativet till detta är att de enskilda små sågverken i egen regi skall satsa på att utöka sina marknads- satsningar för att få avsättning för sin produktion. Det är ett dyrt och riskfyllt alternativ som också kräver kunskap om internationell marknadsföring och affärsmannaskap. Regeringens ambitioner, som de i vart framställs, är att öka exporten från de små företagen och gärna i de områden som idag erhåller bidrag. T ex så satsas via Exportrådet resurser ute i regionerna med exportrådgivare.

Det mest kostnadseffektiva sättet, om vi vill behålla och helst utöka verksamheterna i de små sågverken, är att bibehålla nuvarande stöd även för de volymer som går via trävaruhandlare. Visserligen är stödet begränsat till 1.000 kbm men det ger en effekt, det kanske vore i regeringens anda att undersöka möjligheterna att utöka volymen. FöretagarFörbundet anser, med ovanstående argumentering, att transportbidraget för volymer via trävaruhandlare skall finnas kvar i vart fall i nuvarande omfattning.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.