Promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag

FöretagarFörbundet ser det som positivt att inkomster av arbete beskattas lägre än inkomster ur transfereringssystemet. En utökning av jobbskatteavdraget bedömer förbundet kommer att innebära ett större utbud av arbetskraft.

Utformningen av förslaget innebär också att de gynn- samma effekterna blir störst för låg- och medelinkomsttagare. FöretagarFörbundet vill emellertid poängtera att det är viktigt att lagstiftningen inte blir sådan att den kommer att kräva särskilda administrativa åtgärder för företagen. Frågan behandlas särskilt i avsnittet 3.4.2 Avgränsning av arbetsinkomstbegreppet och mynnar ut i att sjuk- lön som en företagare betalar, inte ska särredovisas på kontrolluppgift.

Det får visserligen som effekt att en del ersättningar från arbetsgivaren kommer att ligga till grund för jobbskat- teavdrag trots att det principiellt är fel. Det offret anser förbundet måste göras för att förslaget ska kunna hanteras i det praktiska arbetet.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr