Remissvar Ju2007/2528 DOM

“Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland.” Konsekvensanlys saknas. FöretagarFörbundet anser att nu presenterad utredning inte har beaktat rättsvä- sendets betydelse, och då speciellt närheten till domstolarna, för ett livaktigt och utvecklingsbart näringsliv. Detta gäller speciellt småföretagen och småföretaga- ren som driver verksamhet i de mindre orterna med långa avstånd till redovisade centralorter. I de flesta verksamheter uppkommer ibland tvister och behov av rättslig prövning. Utveckling av nya marknader och nya produkter innebär ofta också behov av juridisk kompetens.

FöretagarFörbundet vill därför även se en konsekvensanalys om förslagens påverkan på näringslivsutvecklingen och då speciellt situationen för småföretag och småföretagaren. Konsekvensanalysen skall vara ur lokala perspektiv. Näringslivets utveckling har en avgörande roll för möjligheterna till glesbygdens utveckling och framtid och samhället skall inte för- svåra dessa möjligheter med förslag som inte är helt genomarbetade. En samordning av rättsväsendet får inte innebära att bara hantering av brott be-aktas.

Rättsväsendets betydelse i hela samhällsbilden måste beaktas och där finns även näringslivet med. Genomgående skall också medborgarperspektivet finnas med och den urgamla rätten om att bli hördpå orten inför lokala nämndemän. FöretagarFörbundet föreslår därför att nämnda konsekvensanalys upprättas in- nan något ytterligare beslut fattas i frågan.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.