Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland

Remissvar Ju2007/2528 DOM

”Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland.” Konsekvensanlys saknas. FöretagarFörbundet anser att nu presenterad utredning inte har beaktat rättsvä- sendets betydelse, och då speciellt närheten till domstolarna, för ett livaktigt och utvecklingsbart näringsliv. Detta gäller speciellt småföretagen och småföretaga- ren som driver verksamhet i de mindre orterna med långa avstånd till redovisade centralorter. I de flesta verksamheter uppkommer ibland tvister och behov av rättslig prövning. Utveckling av nya marknader och nya produkter innebär ofta också behov av juridisk kompetens.

FöretagarFörbundet vill därför även se en konsekvensanalys om förslagens påverkan på näringslivsutvecklingen och då speciellt situationen för småföretag och småföretagaren. Konsekvensanalysen skall vara ur lokala perspektiv. Näringslivets utveckling har en avgörande roll för möjligheterna till glesbygdens utveckling och framtid och samhället skall inte för- svåra dessa möjligheter med förslag som inte är helt genomarbetade. En samordning av rättsväsendet får inte innebära att bara hantering av brott be-aktas.

Rättsväsendets betydelse i hela samhällsbilden måste beaktas och där finns även näringslivet med. Genomgående skall också medborgarperspektivet finnas med och den urgamla rätten om att bli hördpå orten inför lokala nämndemän. FöretagarFörbundet föreslår därför att nämnda konsekvensanalys upprättas in- nan något ytterligare beslut fattas i frågan.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr