Förlängd redovisningsperiod för mervärdesskatt

FöretagarFörbundet är inte tillfyllest med regeringens förslag. Den likviditets- mässiga bördan kvarstår fortfarande, även om den nu normalt endast fram- träder var tredje månad. Med andra ord, staten synliggör fortfarande tydligt småföretagarens likviditetsproblem åtminstone var tredje månad, till stor skada för vårt lands tillväxt.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr