FöretagarFörbundet är inte tillfyllest med regeringens förslag. Den likviditets- mässiga bördan kvarstår fortfarande, även om den nu normalt endast fram- träder var tredje månad. Med andra ord, staten synliggör fortfarande tydligt småföretagarens likviditetsproblem åtminstone var tredje månad, till stor skada för vårt lands tillväxt.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.