FöretagarFörbundet är inte tillfyllest med regeringens förslag. Den likviditets- mässiga bördan kvarstår fortfarande, även om den nu normalt endast fram- träder var tredje månad. Med andra ord, staten synliggör fortfarande tydligt småföretagarens likviditetsproblem åtminstone var tredje månad, till stor skada för vårt lands tillväxt.

Hämta remissen som PDF