Sänkt kapitalbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009

FöretagarFörbundet förespråkar både förbättrade och förenklade långsiktiga 3:12 regler så att försäljning av verksamheten inte skall vara ett huvudalter- nativ för att komma i åtnjutande av lägre beskattning på upparbetade vinstmedel. Förbundet anser bland annat att gränsbeloppet för årliga löneut- tag, för att komma i åtnjutande av kapitalbeskattning, måste nedjusteras väsentligt.

Slutligen förespråkar FöretagarFörbundet att de senaste fem årens egna löneuttag får avräknas den lönebeskattade delen av kapitalvinsten. Sådant totalt avräkningsbart lönebelopp kapitalbeskattas sålunda även till trettio procent.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr