FöretagarFörbundet förespråkar både förbättrade och förenklade långsiktiga 3:12 regler så att försäljning av verksamheten inte skall vara ett huvudalter- nativ för att komma i åtnjutande av lägre beskattning på upparbetade vinstmedel. Förbundet anser bland annat att gränsbeloppet för årliga löneut- tag, för att komma i åtnjutande av kapitalbeskattning, måste nedjusteras väsentligt.

Slutligen förespråkar FöretagarFörbundet att de senaste fem årens egna löneuttag får avräknas den lönebeskattade delen av kapitalvinsten. Sådant totalt avräkningsbart lönebelopp kapitalbeskattas sålunda även till trettio procent.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.