FöretagarFörbundet förespråkar både förbättrade och förenklade långsiktiga 3:12 regler så att försäljning av verksamheten inte skall vara ett huvudalter- nativ för att komma i åtnjutande av lägre beskattning på upparbetade vinstmedel. Förbundet anser bland annat att gränsbeloppet för årliga löneut- tag, för att komma i åtnjutande av kapitalbeskattning, måste nedjusteras väsentligt.

Slutligen förespråkar FöretagarFörbundet att de senaste fem årens egna löneuttag får avräknas den lönebeskattade delen av kapitalvinsten. Sådant totalt avräkningsbart lönebelopp kapitalbeskattas sålunda även till trettio procent.

Hämta remissen som PDF