Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur?

finanskris-1234642528815En fjärdedel av de minsta företagen tror att de bara kommer att påverkas lite eller inte alls av lågkonjunkturen. En lika stor andel småföretagare tror sig rentav kunna öka vinsten under lågkonjunkturen.

Bara 16 procent tror att de kommer att påverkas mycket. Det visar en ny medlemsundersökning från FöretagarFörbundet.

Vissa småföretagare anser rentav att lågkonjunkturen kommer att gynna deras företag. Andra påtalar fördelar som att det blir lättare att rekrytera kompetent personal – något som åtskilliga företag upplevt som ett problem de senaste åren. Många framhåller att krisen ger välbehövlig tid för affärsutveckling.

Läs rapporten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr