Orädda småföretagare trotsar lågkonjunkturen

[one_half]

En fjärdedel av landets minsta företag tror att de bara kommer att påverkas lite eller inte alls av lågkonjunkturen. En lika stor andel småföretagare tror sig rentav kunna öka vinsten under lågkonjunkturen. Bara 16 procent tror att de kommer att påverkas mycket. Det visar en ny undersökning från FöretagarFörbundet.

– För de allra minsta företagarna är det business as usual och hårt arbete som gäller oavsett hur konjunkturen ser ut. Deras tillvaro är tuff för jämnan, och uppenbarligen gör det dem mindre sårbara även när det blåser upp till storm, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Vissa småföretagare anser rentav att lågkonjunkturen kommer att gynna deras företag. Andra påtalar fördelar som att det blir lättare att rekrytera kompetent personal – något som åtskilliga företag upplevt som ett problem de senaste åren. Många framhåller att krisen ger välbehövlig tid för affärsutveckling.

­- Självklart ska man inte blunda för att finanskrisen och lågkonjunkturen slår hårt mot grupper av småföretagare, men det är viktigt att inte bara framhålla negativa exempel. Man kan inte dra alla företagare över en kam eftersom behoven och förutsättningarna skiljer sig mycket åt, säger Per Lidström, ordförande för FöretagarFörbundet.

FöretagarFörbundets undersökning visar även att de minsta företagen hittills har gått relativt opåverkade genom den senaste tidens finanskris. En tredjedel upplever att finanskrisen inte har påverkat dem alls, och 23 procent att de påverkats en aning. Bara elva procent har påverkats mycket av finanskrisen. Det rör sig främst om underleverantörer till fordonstillverkare, bostadsbolag samt företag inom handeln.

[/one_half]

[one_half_last]

Därtill ger en majoritet av de minsta företagen regeringens hantering av finanskrisen ett mycket högt betyg. Hela 52 procent sätter betyget fyra eller fem, på en femgradig skala, på regeringens agerande.

Så klarar du lågkonjunkturen – småföretagarnas åtta bästa tips till andra småföretagare:

  1. Jobba på och behåll lugnet
  2. Sänk inte priserna
  3. Sök nya samarbeten och nätverk
  4. Ägna tid åt affärsutveckling
  5. Vårda dina kunder
  6. Marknadsför dig
  7. Se över kostnaderna
  8. Ta fram en krisberedskapsplan

Tipsen kommer från undersökningen ”Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur?”.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen genomfördes via internet under perioden 29 oktober – 6 november 2008. Respondenterna var medlemmar i FöretagarFörbundet och antalet svarande 1 729. Läs hela rapporten ”Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur?” på www.ff.se under Press & Material.

Mer information:

Camilla Littorin, förbundssekreterare, FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
e-post: camilla.littorin@ff.se

Per Lidström, förbundsordförande, FöretagarFörbundet
Tel: 070-372 08 40
e-post: per.lidstrom@ff.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr