I dag tog riksdagen beslut om att återställa förmånsrätten till 100 procent. Därmed kan landets företagare återigen nyttja det fulla värdet av sina tillgångar. Det är en viktig förbättring för Sveriges småföretagare som pressas hårt av det ekonomiska läget, och en stor seger för FöretagarFörbundet som länge och enträget drivit frågan. – I praktiken innebär det att uppskattningsvis150 000 företag, de flesta småföretag, nu kan omförhandla sina krediter och få bättre villkor. Det ökar deras chanser att överleva finanskrisen och lågkonjunkturen, säger Per Lidström, ordförande för FöretagarFörbundet.

När lagen om sänkt förmånsrätt infördes 2004, halverades värdet på företagets säkerheter över en natt. Vid inköp av exempelvis maskiner reducerades bankens säkerhet från 100 procent till 55 procent av maskinens värde, vilket ställde helt andra krav på företaget.

Förutom att lagen varit en inskränkning i äganderätten har den även bromsat utvecklingen av svenskt företagande och hindrat skapande av nya arbetstillfällen. Att många företag hänvisats till lösningar med factoring och leasing kan visa sig förödande nu när vi hamnar i en lågkonjunktur förstärkt med finanskris.

FöretagarFörbundet har länge varit frontorganisation i frågan om återställd förmånsrätt. Lagen har diskriminerat företagare eftersom de varit den enda grupp i samhället som inte kunnat använda sina tillgångars fulla värde. Att någon annan grupp, exempelvis villaägare, skulle utsättas för samma behandling är helt otänkbart.

– Beslutet är mycket välkommet. Det innebär bättre villkor för småföretagarna och därmed är det också bra för Sverige. Småföretagen har en enorm betydelse för landets fortsatta utveckling, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare i FöretagarFörbundet.

För mer information:

Per Lidström Ordförande, FöretagarFörbundet Tel: 070-372 08 40 E-post: per.lidstrom@ff.se

Camilla Littorin Förbundssekreterare, FöretagarFörbundet Tel: 070-553 66 70 E-post: camilla.littorin@ff.se

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.