Barack Obamas seger i det amerikanska presidentvalet kan medföra bättre tider för svenska småföretagare. FöretagarFörbundet hoppas att Obama, som förespråkat förändring, nu också fokuserar på att skapa ekonomisk stabilitet i USA. Det skulle gynna även svenska småföretagare. Småföretagarna ser positivt på valet av president. Nu kan fokus läggas på att komma till rätta med finanskrisen och lågkonjunkturen. Svenska småföretag påverkas i hög grad av vad som sker i USA, genom samarbeten inom exempelvis miljöteknologi och bilbranschen. Därför är det viktigt att de amerikanska hjulen snurrar.

– Det är av högsta vikt för småföretagare i både Sverige och USA eftersom de påverkas dubbelt – genom egen handel och import och i egenskap av underleverantörer till större företag, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

För mer information:

Camilla Littorin Förbundssekreterare, FöretagarFörbundet Tel: 070-553 66 70 E-post: camilla.littorin@ff.se

Per Lidström Ordförande, FöretagarFörbundet Tel: 070-372 08 40 E-post: per.lidstrom@ff.se

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.