Den nya generationens företagare

2008_12_framtidens_foretagare-1231753464909Den typiska svenska småföretagaren är i femtioårsåldern, men vad kommer sen? Hur ser den nya generatio­nens småföretagare ut? Under hösten 2008 har vi på FöretagarFörbundet tittat närmare på Sveriges unga och nya småföretagare med mellan noll och nio anställda. Vi har frågat Sveriges småföretagare mellan 20 och 35 år om deras företag, vardag, drivkrafter och inte minst deras mål med sitt företagande.

Den typiska nya generationens småföretagare är inte ett snabbväxande mobilt medieföretag i Stockholms innerstad, utan passar tydligast in under våra kategorier ”Fixaren”, ”Arvtagaren” eller ”Jobbaren”. Främst handlar det om personer med praktisk utbildning som startar ett tjänsteföretag med stark lokal anknytning.

Det kan röra sig om en frisör, grävmaskinist, åkare, kaféägare eller kanske städare. Det bör understrykas att undersökningen handlar om de som startar företag i unga år. Många akademiker som driver kunskapsföre­tag väljer ofta att starta företag lite senare i livet.

De nya småföretagarna jobbar nästan jämt. Fler än 70 procent jobbar mer än 40 timmar i veckan, och fler än var femte ung småföretagare arbetar mer än 60 timmar i veckan. Gränsen mellan arbete och fritid är närmast obefintlig. De drivs av innehållet i sin verksamhet, att ha nöjda kunder och att utvecklas som person. Företagsbyggande, önskan att arbeta internationellt och att vara chef är betydligt mindre viktigt.

I dag har nästan 40 procent av den nya generationens småföretagare anställda. Så mycket som två tredje­ delar vill växa och utvecklas. Hela 90 procent skulle med den erfarenhet de har i dag gärna starta företag igen. De trivs helt enkelt med det de gör. Samtidigt kan också en hel del tänka sig att bli anställda igen.

Läs rapporten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr