Den nya generationens småföretagare – en ”arbetare”

[one_half]

Den typiska unga småföretagaren är 30 år och har ett tjänsteföretag som verkar lokalt. Arbetet är fysiskt krävande och arbetsdagarna långa. Gränsen mellan fritid och arbete är nästan obefintlig. Han eller hon vill växa, men det är i första hand företagets verksamhet som engagerar – inte själva företagandet. Att vara chef lockar inte.

Det framkommer i en ny, rikstäckande undersökning som FöretagarFörbundet genomfört bland landets unga småföretagare. Undersökningen syftar till att ta reda på hur den nya generationens småföretagare ser ut.

– Den nya generationens företagare är en hårt arbetande grupp som verkligen bygger vårt samhälle, inte minst den lokala infrastrukturen, runt om i Sverige. De är riktiga samhällsbyggare som ofta verkar i de tysta. Därför är det viktigt att tydliggöra denna grupp och deras behov, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Nästan hälften av de unga företagarna har vuxit upp i arbetarhem. De återfinns till största delen i småföretagarkategorierna ”Fixaren”, ”Arvtagaren” och ”Jobbaren”*. Det rör sig om exempelvis frisörer, hantverkare och kaféägare. Många driver företag för att deras bransch ”kräver” det. Omkring fyra av tio har anställda. De drivs av innehållet i sin verksamhet, att ha nöjda kunder och att utvecklas som person. Att bygga företag, arbeta internationellt eller vara chef är inte lika intressant.

I undersökningen framkommer att det finns tre områden där Sveriges unga småföretagare helst vill se förbättringar. Det handlar först och främst om sänkta skatter och då speciellt sänkta arbetsgivaravgifter. De vill också se mindre byråkrati och pappersarbete. Det tredje viktigaste önskemålet är enklare regler för att anställa – särskilt den första medarbetaren i företaget.

[/one_half]

[one_half_last]

– Dessa frågor är viktiga för alla småföretagare, men extra viktiga för just nya småföretagare. De har ofta ännu svårare att komma igång samt att sätta sig in i krångliga regler. Många vill anställa, men upplever att steget är för stort, säger Per Lidström, ordförande för FöretagarFörbundet.

Läs undersökningen i sin helhet på https://ff.se/ under Press & Material.

Fakta om undersökningen:

  • Metod: Via telefonintervjuer – huvudsakligen kvantitativa frågor
  • Intervjuunderlag: Personer födda 1973 eller senare som driver privata aktiebolag eller enskilda firmor startade 2003-2007. Företagen skulle dessutom, enligt senaste registerdata, ha noll till nio anställda (utöver företagaren själv) och omsätta mer än 100 000 kronor per år.
  • Respondenter: 500 företagare
  • Undersökningsperiod: 30 oktober – 17 november 2008

*Fixaren, Jobbaren och Arvtagaren är tre av fem småföretagarkategorier som FöretagarFörbundet identifierat tillsammans med SEB, baserat på en gemensam undersökning i oktober 2007.

För mer information:

Camilla Littorin, förbundssekreterare
070-553 66 70, camilla.littorin@ff.se

FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har i dag över 34 500 medlemmar. Aktiva småföretagare leder FöretagarFörbundet, som arbetar för att förbättra villkoren och förutsättningarna för att starta, driva och äga företag, företrädesvis småföretag med noll till nio anställda. Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i verksamheten. För mer information, se https://ff.se/

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr