Sammanfattning:
FöretagarFörbundets ståndpunkt är att trygghetssystem baserade på inkomstbortfallsprincipen alltid kommer att passa företagare sämre än andra grupper. Utredningens förslag löser inte de grundläggande problemen med överuttag av arbetsgivaravgifter och det faktum att inkomstbortfallsprincipen alltid skyddar anställda betydligt effektivare än företagare. FöretagarFörbundet anser dock att de förslag som läggs fram i utredningens betänkande förändrar trygghetssystemen i rätt riktning.

FöretagarFörbundet ställer sig därför positivt till utredningens förslag. Utredningen visar också tydligt på ett annat grundläggande problem med dagens socialförsäkringssystem, det vill säga bristande försäkringsmässighet. Avgifterna till försäkringssystemen fungerar i dag till stor del som beskattning, inte som verkliga avgifter, som motsvaras av en förmån.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.