Trygghetssystemen för företagare

Sammanfattning:
FöretagarFörbundets ståndpunkt är att trygghetssystem baserade på inkomstbortfallsprincipen alltid kommer att passa företagare sämre än andra grupper. Utredningens förslag löser inte de grundläggande problemen med överuttag av arbetsgivaravgifter och det faktum att inkomstbortfallsprincipen alltid skyddar anställda betydligt effektivare än företagare. FöretagarFörbundet anser dock att de förslag som läggs fram i utredningens betänkande förändrar trygghetssystemen i rätt riktning.

FöretagarFörbundet ställer sig därför positivt till utredningens förslag. Utredningen visar också tydligt på ett annat grundläggande problem med dagens socialförsäkringssystem, det vill säga bristande försäkringsmässighet. Avgifterna till försäkringssystemen fungerar i dag till stor del som beskattning, inte som verkliga avgifter, som motsvaras av en förmån.

Hämta remissen som PDF

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar