INKOMPLETT Revisiorers skadeståndsansvar

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss.

-FöretagarFörbundet avstår från att lämna synpunkter på förslagen rörande revisorers
skadeståndsansvar.

-FöretagarFörbundet tillstyrker slopandet av jävsbestämmelserna för små företag. Åtgärden
anpassar bestämmelserna till de mindre företagens behov och kommer att minska de
administrativa kostnaderna både för köpare och säljare av revisionstjänster till mindre företag. Det
är viktigt att de nya jävsreglerna träder i kraft samtidigt med avskaffandet av revisionsplikten för
små företag, för att minska de mindre företagens kostnad för att hämta in information gällande nya
regler.

-FöretagarFörbundet avstår från att lämna synpunkter på förslaget till införande av en enhetlig
revisorskategori.

-FöretagarFörbundet anser att det med tanke på de mycket generösa övergångsvillkoren för
godkända revisorer är tveksamt om krav på revisorsexamen för godkända revisorer bör ställas. I
och med att revisorsexamen ej kommer att behöva ha avlagts innan 2015, med möjlighet till
dispens till 2017, är det tveksamt om examenskravet i praktiken kommer att ha någon
kvalitetshöjande effekt.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr