”Nej” till TV-licens på jobbdatorer

2009_03_TV_licens-1237986579083TV-licens på företagsdatorer?
Orimligt tycker FöretagarFörbundet och svenska folket

FöretagarFörbundets ställningstagande mot en licensbeläggning har brett stöd enligt en nyligen genomförd SIFO undersökning. Hela 67 procent av svenska folket tycker inte att företag ska betala TV-licens för sina datorer. Bara 22 procent av de tillfrågade ansåg att företag ska betala TV-licens för alla datorer med internetuppkoppling.

– Landets hundratusentals småföretagare ska inte behöva betala TV-licens bara för att de har en dator till bokföringen på kontoret, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare, FöretagarFörbundet.

Just småföretagare är kanske dessutom den kategori människor som har minst tid att slötitta på SvT under arbetstid. Enligt den officiella statistiken över arbetstid från arbetskraftsundersökningen arbetar den genomsnittlige företagaren redan cirka nio timmar mer i veckan jämfört med den som har en fast anställning.

– Vi vet att närmare 85 procent av småföretagarna arbetar mer än 40 timmar i veckan och var sjunde småföretagare mer än 60 timmar. Det är därför inte särskilt troligt att småföretagarna kommer att börja dryga ut sin arbetstid ytterligare med slötittande vid datorn, säger Camilla Littorin.

Radiotjänst leker med tanken att ta ut TV-licens för alla datorer. Det gäller verkligen alla datorer. Även de datorer som står på kontor. Radiotjänst skulle på detta sätt kunna få in ungefär en halv miljard i extra intäkter på de cirka 500 000 företagslicenserna. För företag med många datorer blir det extra dyrt. Det krävs heller inte någon ny lag för att införa avgiften. Det räcker med att SvT börjar sända via Internet. Och det är på gång.

FöretagarFörbundet föreslår att lagstiftningen görs TV-inriktad igen, så att det inte går att kräva avgifter för mobiltelefoner och kontorsdatorer.

Om det inte går bör vi slå fast att om vi ska ha public service, då ska alla ska betala för den, via ett inbetalningskort en gång per år.

Fakta om undersökningen
SIFO-undersökning under vecka 10, bland 1000 slumpmässigt utvalda svenskar. Vi ställde frågan ”Tycker du att företag ska betala TV-licens för alla datorer med internetuppkoppling eller tycker du inte det?”.
En rapport finns på www.ff.se.

Läs rapporten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr