arbetarboken-1234799486883Varje år genomför vi en rad undersökningar bland småföretagarna. Vi tar reda på hur deras vardag ter sig och vad de tycker och tänker. Kunskapen samlar vi i den här skriften. Årets bok – Arbetarboken – vänder sig till alla som på något sätt arbetar med småföretagarfrågor. Ta en titt!

Allt från politiker, tjänstemän och organisa- tioner till forskare och journalister. Och givetvis till småföretagarna själva. I november 2008 genomförde vi en studie kring den nya generationens före- tagare i Sverige. Deras drivkrafter, livsstilar och attityder kommer med all säkerhet att sätta sin prägel på framtidens samhälle.

Det är glädjande att 85 procent av de unga nya företagarna inte skulle tveka en sekund att starta företag igen. De gillar helt enkelt det de gör. Och de ångrar ingenting. Dessa hårt arbetande vardagshjältar och deras drivkrafter måste vi värna om.

Läs rapporten

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.