Semsterbarometern 2008

semesterbarometern-1234715196262I semestertider kan det vara intressant att undersöka hur pass mycket semester företagare egentligen tar ut. Enligt en undersökning bland 1137 av FöretagarFörbundets medlemmar tar den genomsnittliga medlemmen ut knappt tre veckors semester.

Bilden av att företagare har svårare att slita sig från företaget än anställda bekräftas även av uppgifter från Statistiska Centralbyrån. I genomsnitt tar de undersökta företagarna ut 2,77 veckors semester under sommaren. Kvinnor och män som är företagare tar ut lika mycket semester. Det är särskilt yngre företagare som tar ut kort sommarsemester. Semesteruttaget skiljer sig heller inte mycket från år till år.

Läs rapporten

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar