Sveriges småföretagare sommarjobbar

[one_half]

För Sveriges småföretagare blir det inte särskilt mycket semester under sommaren. Var fjärde småföretagare tar högst fem dagar ledigt. Det visar en färsk undersökning från FöretagarFörbundet. Av undersökningen framgår även att två av tre småföretagare tar maximalt 15 dagars semester under sommaren.

– Det blir allt mer påtagligt att bara ett fåtal småföretagare har möjlighet att ta ut någon längre sammanhängande sommarsemester. De måste se till att ge sina anställda semester innan de själva kan börja fundera på att ta ledigt, säger Per Lidström, FöretagarFörbundets ordförande.

FöretagarFörbundet tar årligen temperaturen på småföretagarnas arbets- och semestervanor. Den nya undersökningen visar att den tuffa situationen inte har förändrats de senaste åren. Däremot tycks situationen för anställda på företag med fler än tio anställda ha förbättrats sedan förra året. Hela 63 procent ska vara lediga fyra veckor eller mer under sommaren, enligt Telia Soneras undersökning som presenterades i juni.

– Det är uppenbart att regeringen nu måste göra det lättare och mer attraktivt att driva företag. I första hand bör arbetsgivaravgiften sänkas så att fler småföretagare kan anställa. Regeringen bör även genomföra åtgärder som underlättar vardagen för småföretagen, till exempel införa speciella regler för de minsta företagen och förenkla regelverket i stort, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Småföretagarna tar inte bara en kort sommarsemester. De arbetar hårt året om. Tidigare undersökningar har visat att 85 procent av småföretagarna arbetar mer än 40 timmar i veckan och var sjunde småföretagare mer än 60 timmar i veckan.

[/one_half]

[one_half_last]

Fakta om småföretagare:

FöretagarFörbundet definierar småföretagare som företagare med färre än tio anställda. Gruppen småföretag utgör omkring 96 procent av Sveriges drygt 900 000 registrerade företag. I en undersökning bland Sveriges småföretagare, som FöretagarFörbundet genomförde 2007 i samarbete med SEB, identifierades fem typer av småföretagare: ”Jobbaren”, ”Fixaren”, ”Livsnjutaren”, ”Arvtagaren” och ”Utvecklaren”. Dessa småföretagartyper har olika drivkrafter och syn på sitt företagande.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen genomfördes via internet under perioden 12 – 23 maj 2008 och är en uppföljning av en liknande studie från samma period 2007. Respondenterna var medlemmar i FöretagarFörbundet och antalet svarande 1 534. Läs hela undersökningen på www.ff.se under Press & Material.

För mer information:

Camilla Littorin
Förbundssekreterare
070-553 66 70

FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har i dag över 34 500 medlemmar. Aktiva småföretagare leder FöretagarFörbundet, som arbetar för att förbättra villkoren och förutsättningarna för att starta, äga, driva och utveckla företag, företrädesvis småföretag. Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i verksamheten. För mer information se www.ff.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr