bakgrund-1234717103842FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund. Totalt har 17 procent av företagarna i Sverige en annan bakgrund än svensk.

Undersökningen visar att företagare med utländsk bakgrund i större utsträckning använder sig av företagandet för att komma in på arbetsmarknaden. Företagare med utländsk bakgrund har också i stor utsträckning små, men växande företag. Viljan att anställa är hög.

Läs rapporten