Småföretagare med utländsk bakgrund

bakgrund-1234717103842FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund. Totalt har 17 procent av företagarna i Sverige en annan bakgrund än svensk.

Undersökningen visar att företagare med utländsk bakgrund i större utsträckning använder sig av företagandet för att komma in på arbetsmarknaden. Företagare med utländsk bakgrund har också i stor utsträckning små, men växande företag. Viljan att anställa är hög.

Läs rapporten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr