Centerns vändning en seger för småföretagarna

[one_half]

När centerpartiets grupp för jobb och företagande i dag lägger fram sitt förslag om sänkt arbetsgivaravgift är det en delseger för svenska småföretagare. Regeringen har hittills avvisat en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna. Nu trotsar centerns arbetsgrupp detta genom att lägga fram sitt förslag, något som FöretagarFörbundet ställer sig mycket positivt till.

Sänkta arbetsgivaravgifter är den i särklass viktigaste frågan för landets småföretagare. Det visar alla våra medlemsundersökningar, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.
Centern vill skapa debatt kring hur man på bästa sätt främjar den svenska ekonomin och tillväxten. Att just sänkta arbetsgivaravgifter förs fram som en avgörande faktor visar att partiet förstår småföretagarnas situation och tar deras behov på allvar.

Sänkta arbetsgivaravgifter behövs för att landets småföretagare ska våga anställa. Omkring 50 procent av landets småföretagare vill växa genom att anställa. Det ger 200.000 nya jobb om de rätta förutsättningarna finns, säger FöretagarFörbundets ordförande Per Lidström.
En skattestimulans riktad till småföretagare kan ge snabba och kostnadseffektiva effekter på arbetstillfällen och konkurrenskraft. Dock ställer vi på FöretagarFörbundet oss tveksamma till en öronmärkning av pengarna till förmån för endast vissa grupper av småföretagare.

[/one_half]

[one_half_last]

FöretagarFörbundet ser gärna att den av alliansen så framhållna arbetslinjen ersätts av en småföretagarlinje. Regeringen Reinfeldt har tidigare aviserat en sänkning av arbetsgivaravgifterna för anställda upp till 26 år – nu vågar vi hoppas på en generell sänkning.
Vi har i vårt handlingsprogram föreslagit en nivå kring 18 procent. Att satsa ensidigt på arbetslinjen samtidigt som man bortser från dem som skapar förutsättningarna för den – det vill säga företagen – kan aldrig leda till en stabil utveckling av arbetsmarknaden.
Centerns initiativ visar att det finns krafter som förstår vikten av att bygga för framtiden. Partiets förslag är en delseger inte bara för småföretagare utan för Sverige. Genom att sänka arbetsgivaravgiften för landets småföretagare angriper man arbetslösheten från rätt håll, säger Camilla Littorin.
Företag med upp till 19 anställda står i dag för en fjärdedel av sysselsättningen i Sverige. En riktad skattelättnad för småföretagare skulle öka den andelen markant, och göra inte bara småföretagarna utan hela landet till vinnare i kampen mot arbetslösheten.

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr