Alliansen i halvtid

Halvtid-1234711070681Hur ser småföretagare på alliansregeringens första två år vid makten? Hur ser de på de kommande två åren? Och vad har Alliansen egentligen genomfört som påverkar Sveriges småföretag?

I denna rapport ger FöretagarFörbundet en bild av vad regeringen gjort på småföretagarområdet de senaste två åren. Vi låter också våra medlemmar komma till tals om regeringens politik.

Läs våra rapporter nedan:
Alliansen i halvtid
Utvärdering av alliansregeringens två första år

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar