Halvtid-1234711070681Hur ser småföretagare på alliansregeringens första två år vid makten? Hur ser de på de kommande två åren? Och vad har Alliansen egentligen genomfört som påverkar Sveriges småföretag?

I denna rapport ger FöretagarFörbundet en bild av vad regeringen gjort på småföretagarområdet de senaste två åren. Vi låter också våra medlemmar komma till tals om regeringens politik.

Läs våra rapporter nedan:
Alliansen i halvtid
Utvärdering av alliansregeringens två första år

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.