Skatteverket har genom att släppa rapporterna “Svartköp och svartjobb i Sverige” och “Skattefelskartan” skadat landets småföretagare. Rapporterna baseras på mycket osäkra uppskattningar, men har trots det använts som underlag för krav på utökad kontroll från samhällets sida. FöretagarFörbundet anmäler nu Skatteverket till Justitiekanslern. FöretagarFörbundet anser att det finns anledning att ifrågasätta Skatteverkets roll som opartisk myndighet och begär därför en granskning av rapporterna “Svartköp och svartjobb i Sverige” (2006) och Skattefelskartan (2008).

Rapporterna har väckt stor uppmärksamhet. Massmedia, politiker och samhällsdebattörer har ständigt återkommit till två slutsatser som förs fram: att det undanhållna skattebeloppet uppgår till 133 miljarder kronor och att småföretagarna är den grupp medborgare som svarar för merparten av dessa undanhållna skatter. Rapporterna har använts som underlag för krav på utökad kontroll från samhällets sida.

– Det finns risk för att allmänhetens attityd till landets småföretagare har försämrats, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Vi behöver fler – inte färre – som startar och driver företag, säger Camilla Littorin, FöretagarFörbundets förbundssekreterare.

FöretagarFörbundet organiserar närmare 35 000 småföretagare och har fått starka reaktioner på rapporterna från både medlemmar och allmänhet. Därför valde FöretagarFörbundet att granska Skatteverkets agerande närmare. Granskningen, som presenterades i rapporten “Skattefelskartan – leder den rätt”, visar att Skatteverkets siffror baseras på mycket osäkra uppskattningar, som med största sannolikhet överskattar fuskets omfattning kraftigt och därför bör ifrågasättas.

  • – Vi begär nu att Justitiekanslern granskar Skatteverkets rapporter för att avgöra om de uppfyller de krav på saklighet och opartiskhet som kan ställas på produkter från Skatteverket. Vi vill också att Justitiekanslern tar ställning till om Skatteverket gjorde rätt när de publicerade en rapport som de uttryckligen avsäger sig ansvaret för, säger Per Lidström, ordförande för FöretagarFörbundet.

FöretagarFörbundets rapport kan läsas på hemsidan, https://www.ff.se/, under Press & Material.

För mer information:

Camilla Littorin Förbundssekreterare, FöretagarFörbundet Tel: 070-553 66 70 e-post: camilla.littorin@ff.se

Per Lidström Förbundsordförande, FöretagarFörbundet Tel: 070-372 08 40 e-post: per.lidstrom@ff.se

FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har i dag över 34 500 medlemmar. Aktiva småföretagare leder FöretagarFörbundet, som arbetar för att förbättra villkoren och förutsättningarna för att starta, driva och äga företag, företrädesvis småföretag. Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i verksamheten. För mer information, se https://www.ff.se/

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.