skuggbudget-1234641974430Socialdemokraterna har nu kommit med sitt alternativ till Alliansregeringens budget. Från FöretagarFörbundets sida välkomnar vi särskilt Socialdemokraternas förslag till en generell sänkning av arbetsgivaravgiften tillsammans med en ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifterna för lite mindre företag.

Socialdemokraterna “behåller” dessutom den sänkning av bolagsskatten som Regeringen aviserade i höstbudgeten. Sammantaget kan vi krasst sammanfatta det som att Socialdemokraterna väljer att “bjuda över” alliansen i småföretagsfrågorna.

Det är en ny inriktning för socialdemokraterna, som tidigare sällan satsat på småföretagen i sina budgetförslag.

Läs rapporten

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.