Var finns jobben?

Var finns jobben?

…eller snarare var finns arbetskraften? Arbetsförmedlingen tar varje år fram rapporten “var finns jobben” som pekar på vilka yrkesgrupper som saknar arbetstillfällen och omvänt på vilka yrkesgrupper arbetsgivarna saknar… Det finns gott om journalister, kommunikatörer och fastighetsmäklare och dessa har fortsatt svårt att hitta arbetsplatser de närmaste åren. Däremot saknar arbetsgivare: Lärare Specialistsjuksköterskor Systemanalytiker VVS-montörer Kockar […]
Läs mer…

Ny utredning vill stoppa “hyvling” av arbetstid

Ny utredning vill stoppa “hyvling” av arbetstid

Anders Wallner, MP har lett en utredning som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna gick till val på med ambitionen att stoppa “hyvling” av arbetstid. Hyvling innebär att arbetsgivaren erbjuder anställda att gå ner i arbetstid i perioder med lägre beläggning istället för att säga upp personal pga av arbetsbrist. Enligt utredaren så skall en anställd kunna […]
Läs mer…

Arbetsmarknadsministern tror att reformeringen av LAS kommer att vara bra för Sverige

Arbetsmarknadsministern tror att reformeringen av LAS kommer att vara bra för Sverige

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) sa i Ekots lördagsintervju att hon tror att ett reformerande av LAS och turordningsreglerna kommer att vara bra för Sverige. Fria Företagare har under flera år krävt att turordningsreglerna skall reformeras för att främja kompetens istället för antal arbetade år. Det är också den nya regeringens inriktning när nu en utredning […]
Läs mer…

Den danska modellen “Flexicurity”

Den danska modellen “Flexicurity”

I samtal om reformering av LAS så nämns den danska modellen “Flexicurity” ofta. Kritikerna som värnar ett oförändrat LAS och oförändrade turordningsregler menar att anställda kommer att förlora sin trygghet om LAS förändras. Men i Danmark känner anställda trygghet med “Flexicurity”. Vad innebär då den danska modellen? Modellen har kommit i fokus sedan Danmark utmärkt […]
Läs mer…

Sjuklön – så här fungerar det

Sjuklön – så här fungerar det

En återkommande fråga för våra medlemmar och andra småföretagare är ansvaret för sjuklönen till anställda. Det råder en osäkerhet om hur sjuklönesystemet fungerar idag, det uppfattas som krångligt och orättvist och i medlemsenkäter hamnar sjuklöneansvaret högt på medlemmarnas dagordning.   Så här fungerar sjuklönesystemet idag Arbetsgivaren skall betala ut sjuklön för den anställde som blir […]
Läs mer…

Nytt karenssystem

Nytt karenssystem

Karensdag blir karensavdrag. Istället för den tidigare karensdagen där en anställd mister lönen för den första sjukdagen, skall från årsskiftet arbetsgivaren dra av 20% av veckolönen i samband med att en anställd blir sjuk och den första sjuklönen utbetalas. Så här gör du: Exempel: Anställd med timlön, sjuk i tre dagar Veckoarbetstid 40 timmar Timlön 165 […]
Läs mer…