Jobbonär – jobba och var pensionär

Många svenskar väljer att trappa ned arbetslivet efter 60 och jobba halvtid för att samtidigt vara pensionär på halvtid. Pensionsmyndigheten rapporterar att 264 000 svenska kombinerar pension med arbete. Och det visar sig vara ett lönsamt val enligt pensionsmyndigheten.

”För ett typfall med lönen 32 000 kronor i månaden (2021) ger halvtidsarbete fram till 66 års ålder kombinerat med halvt uttag av allmän pension från 63 års ålder 1 900 kronor mer i allmän pension per månad livet ut jämfört med om personen i stället gått helt i pension vid 63 års ålder. Totalt sett kommer det ha gett en ökad inkomst på en halv miljon kronor efter skatt fram till 86 års ålder, jämfört med en pensionering vid 63 års ålder”, skriver Pensionsmyndigheten.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar