Orättvisa och okunskap när offentlig sektor köper reklamtjänster

Photographer and graphic designer working in office with laptop, monitor, graphic drawing tablet and color palette. Creating team discussing ideas in advertising agency. Retouching images. Teamwork.

Nästan 1 200 reklambyråer gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till närmare en miljard kronor och är jämnt fördelat mellan kommunala, statliga och regionala beställare. Upplevd okunskap och orättvisa från beställarna har fått branschorganisationen Sveriges kommunikationsbyråer att ta fram en handbok i att upphandla kommunikationstjänster. 

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster för reklambyråer från landets alla myndigheter, kommuner och regioner. Den visar att sammanlagt 1 171 företag inom branschen gjort affärer för drygt 999 miljoner kronor med offentliga köpare under 2020. Fördelningen är jämnt spridd mellan kommunala, regionala och statliga beställare, men de kommunala beställarna har handlat något mer än övriga, 383 miljoner kronor följt av statliga beställare som handlat för 362 miljoner och regionala beställare som handlat reklambyråtjänster för 252 miljoner. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder. 

Den största leverantören till offentlig sektor är Le Bureau Suede AB i Stockholm som sålde för drygt 99 miljoner på offentlig marknad. Av landets 290 kommuner var det 282 som köpt reklambyråtjänster under 2020, till ett totalt värde på drygt 383 miljoner kronor. 835 företag levererade treklambyråtjänster till kommunala beställare 2020.  

Statliga myndigheter är den näst största beställaren av reklambyråtjänster på offentlig marknad med ett affärsvärde på 362 miljoner kronor och 170 beställare samt 470 leverantörer. Slutligen köpte regionala beställare reklambyråtjänster för 252 miljoner kronor år 2020. 362 företag levererade tjänster till 40 regionala beställare.  

Många reklambyråer har upplevt att det finns orättvisa och okunskap bland dem som köper in reklambyråtjänster inom offentlig sektor. Därför har branschorganisationen Sveriges Kommunikationsbyråer, KOMM, tagit fram en handbok i att upphandla effektskapande kommunikation. med 9 rekommendationer för offentliga upphandlingar. Syftet är att utbilda myndigheter och offentliga verksamheter i hur de upphandlar kommunikation på bästa sätt – så att upphandlingarna blir smidiga, tidseffektiva och resulterar i ett byråsamarbete som ger önskad effekt. 

– Som branschorganisation ligger det i vårt intresse att offentliga beställare anlitar professionella kommunikationsbyråer. Kommunikation förändrar attityder och beteenden, för människor närmare eller längre ifrån varandra. Så KOMM:s medlemsföretag kan med sin strategiska och kreativa kunskap göra stor skillnad i samhället när vi jobbar med offentliga verksamheter, exempelvis få folk att källsortera, vaccinera sig, acceptera olikheter, åka kollektivt, spara på energi/vatten och liknande. Vi vet att offentlig upphandling är ett av de områden där det finns mycket frustration från våra medlemmar rörande både upplevd orättvisa och okunskap, säger Linda Nilsson, vd för Sveriges Kommunikationsbyråer, KOMM. 

De tio största företagen inom reklambyråverksamhet på den offentliga marknaden 2020 är:  

  1. Le Bureau Suede AB 99,1 miljoner 
  2. Familjen STHLM AB 46,1 miljoner  
  3. Blomquist Communication AB 39,3 miljoner 
  4. Creuna AB 27,3 miljoner 
  5. Volt AB 22,4 miljoner  
  6. adder AB 20,5 miljoner
  7. Carlsöö & Co Communications AB 19,2 miljoner 
  8. Centrum Karlstad Utveckling Aktiebolag 19,1 miljoner 
  9. Matador Kommunikation AB 17,5 miljoner 
  10. Infab Kommunikation AB 17,2 miljoner 

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter.  

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår.  I de affärsvärden som visas ingår inte affärer som görs via tredje part.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr