Etableringsjobb snart ett faktum

Etableringsjobben förhandlades fram redan för fem år sedan. Ambitionen med jobben är att minska långtidsarbetslösheten. Planen var att komma igång redan 2019 men långsam byråkrati både i Sverige och EU har fördröjt satsningen.

Så fungerar etableringsjobben

• Målgruppen är nyanlända och långtidsarbetslösa

• Arbetsgivarens kostnad för att anställa en person i ett etableringsjobb är tänkt att vara 8 400 kronor per mån. Staten ger sedan ett bidrag på 9 870 kronor per månad direkt till den anställde. Det innebär att inkomsten före skatt blir 18 270 kronor per månad för den med ett etableringsjobb.

• Stödet gäller som mest i 24 månader och har som mål att leda till fast anställning

• Utbildning och kompetenshöjning kan ingå om arbetsgivare och arbetstagare är överens

• Kollektivavtal om etableringsjobb en förutsättning.

Läs mer här

eller här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar