Etableringsjobb snart ett faktum

Shoes of people doing a line in a casting for a catwalk - Barcelona

Etableringsjobben förhandlades fram redan för fem år sedan. Ambitionen med jobben är att minska långtidsarbetslösheten. Planen var att komma igång redan 2019 men långsam byråkrati både i Sverige och EU har fördröjt satsningen.

Så fungerar etableringsjobben

• Målgruppen är nyanlända och långtidsarbetslösa

• Arbetsgivarens kostnad för att anställa en person i ett etableringsjobb är tänkt att vara 8 400 kronor per mån. Staten ger sedan ett bidrag på 9 870 kronor per månad direkt till den anställde. Det innebär att inkomsten före skatt blir 18 270 kronor per månad för den med ett etableringsjobb.

• Stödet gäller som mest i 24 månader och har som mål att leda till fast anställning

• Utbildning och kompetenshöjning kan ingå om arbetsgivare och arbetstagare är överens

• Kollektivavtal om etableringsjobb en förutsättning.

Läs mer här

eller här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr