Så bedöms företagsklimatet i din kommun

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. 

Resultatet för 2022 är klart och det samlade omdömet ger kommunerna 3,43 på en skala mellan 1-6. Det är i nivå med föregående år vilket var ett litet steg uppåt jämfört med 2020.

Den tre högst prioriterade frågorna för företagare är

  1. Bättre dialog mellan företagen och kommun
  2. Minskad brottslighet och ökad trygghet
  3. Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare.

Se hur din kommun ligger till här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar