Dags för översyn av 3:12 reglerna

Regeringen tillsätter en kommitté som ska utreda hur de så kallade 3:12-reglerna kan förenklas. Reglerna är komplexa och svåra för småföretagare att överskåda och förstå effekterna av. Regeringens nya utredning skall lämna förslag på förenkling av systemet vilket var en del av januariavtalet mellan S, MP och C.

”Det här är inte en utredning som syftar till att dra in mer pengar till statskassan. Men om man ska förenkla systemet står det fritt för utredningen att diskutera om man behöver justera skattesatser för att ge utrymme för att göra det enklare i andra delar. Säger Finansminister Mikael Damberg till DI.”

Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson på Företagarförbundet kommentarer utredning:

”Det är bra att man nu ser över med ambitionen att förenklar de snåriga regelverket, men uttalandet om justeringar av skattesatsen skrämmer mig. Det är viktigt att inte försämra villkoren för småföretagen där jobben skall skapas, utan att istället förbättra villkor för dessa så att tillväxt och jobbskapande tar fart igen efter pandemin.”

Andra förespråkare för näringslivet uttalar sig liknande:

”Sedan ett antal reformer av entreprenörsskatten inleddes för drygt 15 år sedan har alltfler företagare upplevt regelverket som rimligare. Antalet anställda har ökat med 730 000 personer och statens skatteintäkter har vuxit kraftigt. För att komma tillrätta med Sveriges allvarliga problem med stort utanförskap behöver reglerna fortsätta förbättras men inte försämras i någon del, säger Johan Fall på Svenskt näringsliv till DI.”

Patrik Krassen på Företagarna säger

”Det är tydligt att de ägarledda företagen står för en betydande del av jobbskapandet i den svenska ekonomin. Stabila och gynnsamma skatteregler för dessa företag är extremt viktigt. Om 3:12-reglerna kan förenklas utan att försämras är det förstås bra, men det är upp till bevis för utredningen.”

Läs mer:

https://www.di.se/nyheter/damberg-vill-forandra-3-12-reglerna/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar