Turordingsregler har blivit trygghetsregler

Eva Nordmark

Under måndagen presenterade regeringens arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C) en reform för svensk arbetsmarknad. Reformen innehåller flexiblare arbetsrätt med möjlighet att undanta tre personer från turordningslistan och en helt ny möjlighet till vidareutbildning på arbetstid.

Innehållet i korthet

Företag kommer att få undanta tre anställda från regeln om ”sist in-först ut”. I dag får endast företag upp till 10 tio anställda undanta två personer.

Termen ”saklig grund av personliga skäl” vid uppsägning ersätts med ”sakliga skäl”. Till sakliga skäl räknas om arbetstagaren allvarligt brutit mot anställningsavtalet genom exempelvis arbetsvägran, samarbetssvårigheter, missbruk eller brott.

Vid tvist i samband med uppsägningar fortsätter inte anställningen tills tvisten är löst. En regel som kritiserats främst från små företag då den kunde medföra lönekostnader under lång tid trots att medarbetaren inte arbetade. I och med förslaget så avslutas nu anställningen även om en tvist uppstår.

Allmän visstidsanställning, avskaffas och ersätts av särskild visstidsanställning. Detta innebär att det bara behövs 12 månaders anställning innan den omvandlas till fast jobb – i dag krävs 24 månader.

Omställningsstöd för anställda mellan två jobb.

Här presenteras ett nytt statligt studiesystem, som ska administreras av CSN. Stödet förutsätter att man varit arbetat under minst åtta år, och i praktiken minst 16 timmar per vecka under de åtta åren.

Omställningsåret innebär att en anställd mellan två jobb kan få betalt för 44 veckors heltidsstudier, eller dela upp utbildningen på hel- eller deltid. Ersättningen är 80 procent av lönen, maximalt 20.500 kronor i månaden. Utöver detta kan man också få ”kompletterande studiestöd”, som bekostas av arbetsgivarna.

Reformen i sin helhet innebär att företag får lättare att säga upp personal och kompetensväxla vid behov, samtidigt som anställda får lättare för att vidareutbilda sig då de står mellan två jobb.

Läs mer här

Bild Frankie Fouganthin CC BY-SA 4.0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr