”Cirkusen” med miljonärsskatten

Broken piggy bank with money on table against dark background

Sedan finansminister Magdalena Andersson för ett par veckor sedan gick ut och sa att Socialdemokraterna vill lägga fram ett förslag om att beskatta miljonärer till partistyrelsen så har de politiska utspelen duggat tätt i frågan om beskattning av ISK-sparande.

ISK-sparande så funkar det

Investeringssparkonto (ISK) är en sparform för privatpersoner som infördes 1 januari 2012 och är tänkt att stimulera sparandet i aktier och investeringsfonder utan att den enskilda spararen drabbas av krångliga deklarationsregler. Kapitalvinster och utdelningar ska inte redovisas i inkomstdeklarationen utan kommer att vara helt skattefria. Däremot ska innehavaren av investeringssparkontot i sin inkomstdeklaration ta upp en schablonberäknad inkomst som beräknas på ungefär samma sätt som för kapitalförsäkringar, där statslåneräntan föregående år ligger till grund för beräkningen.

Ett investeringssparkonto (ISK) fungerar som ett slags förvaringsplats (skatteskal) för olika typer av sparprodukter, exempelvis fonder, aktier eller obligationer. Du väljer själv vilken eller vilka sparprodukter du vill ha på ditt ISK. Sparandet på ett ISK är inte bundet, så du kan exempelvis byta sparprodukter från aktier till fonder eller vice versa när och hur ofta du själv vill.

Investeringssparkontot är avgiftsfritt men bolagen tar ut olika avgifter för de olika sparprodukterna på kontot på samma sätt som fond avgifter i ett pensionssparande.

Denna beskattning och villkoren för ISK kan dock komma att förändras då snart samtliga partier har uttalat sig om vilka förändringar de vill se för ISK sparandet. Några vill erbjuda sparande upp till ett visst belopp skattefritt medan andra vill höja skatten på detta enkla sparande.

Så här ser de olika partiernas syn på ISK ut:

Socialdemokraterna

S vill begränsa sparandet i ISK och föreslår ett ”tak” för hur mycket som tillåts att spara till en schabloniserad skatt. Magdalena Andersson har sagt att 30 procent av sparandet i ISK finns på konton med mer än 3 miljoner kronor. Finansministern vill inte ge ”skatterabatt” till dem som har så pass höga belopp i sitt ISK sparande utan vill införa ett tak på hur mycket man får spara till lägre skattesats.

Miljöpartiet

Partiet har inte för avsikt att förändra ISK i dagsläget, men ser över kapitalbeskattningen överlag med målet att minska de ekonomiska klyftorna.

Vänsterpartiet

V har tidigare drivit igenom höjningar av schablonskatten på ISK sparande och anser att det också finns ett behov för ett tak för hur mycket man får lov att spara med skatterabatt.

Centerpartiet

”Vi säger blankt nej till alla typer av tak, inskränkningar och försämringar”, säger Emil Källström, partiets ekonomiskpolitiska talesperson till dagens industri i ett uttalande.

C anser istället att skatten på sparande i ISK bör sänkas till den ursprungliga nivån som låg i harmoni med statslåneräntan. Nu är skatten = statslåneräntan + 1 procent (min 1,25%).

Liberalerna

L anser att skatten på SIK kontot skall sänkas , och vill ha ett skattefritt fribelopp på de första 100.000 kr på ISK-kontot. Därtill vill de även återställa skattenivån till den ursprungliga.

Moderaterna

Istället för att införa ett tak för sparande vill M ta bort golvet och sänka skatten från nuvarande 1,25 procent till 0,9 procent. M anser att ett ökat privat sparande är bra och medför flera olika positiva effekter för samhället.

Kristdemokraterna

KD vill bredda möjligheterna för ISK att omfatta även nyemissioner och noteringar. KD menar att småsparare på detta vis ges tillgång till fördelaktiga sparformer på samma sätt som kapitalstarka aktörer.

Sverigedemokraterna

SD menar att förslaget slår sönder människors pensionsparande och är rädda för att höjningar kommer att drabba vanliga småsparare. SD vill istället sänka skatten med 0,25 procentenheter till 1 procent.

Läs mer på DI.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr