Snart möjligt att flytta gamla pensionsförsäkringar

Elderly woman putting money to piggy bank. Growth chart. Pension

Ett lagförslag om utvidgad flytträtt som innebär att även försäkringar tecknade före den 1 juli 2007 ska omfattas av reglerna om flytträtt har nu skickats ut på remiss. 

– Detta är en i raden av förändringar som gjorts de senaste åren för att förbättra konsumenters möjligheter att bestämma mer över sitt sparande. Jag hoppas det också kan bli en påminnelse till fler konsumenter att se över sitt sparande,” skriver finansmarknadsminister Åsa Lindhagen på regeringens hemsida.

I dag är cirka 1,4 miljoner individuella fond- och depåförsäkringar tecknade före den 1 juli 2007 och cirka 500 000 av dessa försäkringar saknar fortfarande återköps- eller flytträtt. Det är i stort sett uteslutande fråga om privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar.

Bakgrund

Vårt svenska pensionssystem består av många komponenter och är för de flesta en ganska komplicerad historia. Som anställd får du oftast ett pensionssparande från din arbetsgivare. Varje gång du byter arbetsgivare får du ett tillgodohavande som ofta kallas för fribrev.

Ett fribrev är en avslutad pensionsförsäkring, dvs arbetsgivaren slutar sätta in pengar. En tjänsteman bygger på sig i snitt åtta fribrev under sitt arbetsliv. Men att ha åtta fribrev hos åtta olika försäkringsbolag kan innebära att du måste logga in på flera ställen bara för att byta fonder, vilket blir krångligt och försvårar kontrollen och överblicken över ditt pensionssparande.

Därför kan det underlätta att slå ihop dessa till en, eller alla fall färre än åtta. Därför ändras lagen i flera steg för att göra det möjligt att samla och slå ihop sina fribrev.

Större makt för konsumenten i tre olika steg

Flytträtt för pensionsfonder infördes redan 2007. Dock införde flera försäkringsbolag så höga flyttavgifter och omständiga rutiner att flytträtten inte fungerade speciellt bra. Regeringen har därför föreslagit tre steg för att öka konsumenternas makt över sina pensionsmedel och större möjlighet att flytta kapitalet. Steg 1 infördes 1 jan 2020 och innebär lägre flyttavgifter och bättre möjlighet att slå ihop försäkringar. Steg 2 infördes första april 2021 och innebär att avlämnade försäkringsbolag får ta ut en avgift på max 600 kr vid flytt av fond och depåförsäkring. Steg 3 är införandet av lagstiftad retroaktiv flytträtt som enligt förslaget som regeringen la fram förra veckan skall införas juli 2022.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr