Antalet anställda ökar

SONY DSC

Antal anställda ökade med 1,5 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående år enligt SCB.

Inom offentlig förvaltning fanns det 1 436 778 anställda,  vilket är en ökning med 1,2 procent jämfört med samma kvartal föregående år. I statlig sektor ökade antalet anställda med 2,3 procent och i regionerna med 2,1 procent. I kommunerna ökade antalet anställda med 0,5 procent.

Kultur, nöje och fritid ökade med 15,9 procent. Tillverkning av datorer, elektronik och optik ökade med 7.3 procent. Resebyrå och resetjänster samt grafisk produktion och reproduktion av inspelningar minskade med 22,8 procent respektive 14,4 procent.

132 000 lediga jobb

Andra kvartalet 2021 fanns det cirka 132 000 lediga jobb på arbetsmarknaden, en ökning med 52,1 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020 då antalet lediga jobb uppgick till cirka 86 800.

Av de lediga jobben fanns 86 900 i näringslivet, en ökning med 74,8 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020. Av dessa var cirka 36 400 vakanser (obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart), vilket är en ökning med 95,2 procent jämfört med andra kvartalet 2020.

I den offentliga förvaltningen fanns det cirka 42 400 lediga jobb, vilket är en ökning med 21,9 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020. Antalet lediga jobb ökade något inom såväl stat som kommun med 5,9 respektive 1,3 procent, men låg kvar på oförändrad nivå inom regionerna.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr