Åtgärder mot arbetslivskriminalitet

SONY DSC

Regeringen inrättar en delegation mot arbetslivskriminalitet. Regeringen har gett åtta myndigheter ett uppdrag inom arbetet mot kriminalitet i arbetslivet. I uppdraget ingår bland annat att öka antalet myndighetsgemensamma kontroller och stärka allmänhetens kunskap och förändra attityder mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

Enligt regeringen kommer delegationen bestå av ledamöter med bred erfarenhet av arbete mot arbetslivskriminalitet. Arbetsmarknadens parter kommer också att bjudas in för att delta i delegationens arbete.

Fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet leder till negativa konsekvenser för arbetstagare, företag, samhället och statsfinanserna. Dessutom inverkar det negativt på sysselsättning, produktivitet och snedvrider konkurrensen.

– Arbetslivskriminalitet har ingen plats på vår arbetsmarknad. Samhällets syn på oseriösa företag som fuskar måste fortsatt vara kompromisslös. Företag som följer reglerna riskerar att konkurreras ut av oseriösa aktörer. Regeringen sätter hårt mot hårt. Det är viktigt att vi kallar problemen för vad de är. Vi har en arbetslivskriminalitet i Sverige där människor utnyttjas och som dessutom är en inkomstkälla för organiserad brottslighet, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Läs mer här

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr