Anställda vill fortsätta att jobba hemma

SONY DSC

Mycket kontorsarbete har under drygt ett år skötts från hemmaarbetsplatser på grund av pandemin. Nu vill många inte tillbaka till kontoret, i alla fall inte på heltid. Det visar en ny undersökning från It-företaget Okta och undersökningsföretaget Censuswide.

Undersökningen, där man har ställt frågor till 10 000 europeiska kontorsarbetare, varav drygt 1000 är från Sverige, visar att de flesta själva vill kunna välja hur och varifrån de ska arbeta i framtiden. Nästan hälften av svenskarna svarar att de vill arbeta hemifrån vissa dagar och på kontoret andra. 14 procent vill kunna jobba hemifrån hela tiden.

Undersökningen visar även att hela 70 procent av svenskarna är positiva till att ändra lagen och förbjuda företag att tvinga anställda att arbeta från kontoret. Nästan hälften anser dock att vissa yrken, som kontorsanställda inom sjukvården, ska undantas från en sådan lagändring. Men en fjärdedel tycker att det ska vara olagligt inom alla yrken. De svenska svaren ligger i linje med svaren från andra EU-länder och Storbritannien.

Volvo planerar för en framtid där nära hälften av de svenska kontorsanställda arbetar på distans. En arbetsgrupp räknar med att cirka 45 procent av tjänstemännen i Sverige arbetar utanför Volvos lokaler efter corona enligt Dagens Industri.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr