Tech bolag skall kunna bli nya IKEA

Developing programming and coding technologies. Website design. Programmer working in a software develop company office.

”Vi vill att dagens unga teknikbolag ska kunna växa och bli vår tids nya Ikea. Det här förslaget gör det lättare för nystartade digitala företag att locka till sig de skarpaste hjärnorna och erbjuda delägarskap. Sverige ska ligga i frontlinjen för digitala företag när vi återstartar efter Corona”, säger Liberalernas ekonomiskpolitiska talesperson Mats Persson i ett uttalande.

Ett förslag från regeringen, Centern och Liberalerna skall öppna upp för att fler företag skall omfattas av reglerna för personaloptioner. Gränsen för antalet anställda skall höjas från 50 till 150 samtidigt som taket för nettoomsättning föreslås höjas från 80 miljoner kronor till 280.

Utöver lön använder många företag inom tech-, och startupsektorn även personaloptioner som en förmån för att locka till sig talanger. Optionerna ger anställda möjligheten att köpa ägarandelar i företaget till ett förbestämt pris i framtiden.

Med en god utveckling av företaget där aktiekursen skjuter i höjden ger dessa en möjlighet att tjäna en större hacka än genom enbart lön för talanger som företagen vill locka till sig. Samtidigt håller systemet nere företagets kostnader under tillväxt genom att man ”betalar” de anställda med framtida medel i resultatutvecklingen.

Så här fungerar det:

Personaloptioner beskattas som inkomst av kapital, till en skattesats om 30 procent, vilket innebär att de beskattas när den anställde tar emot dem, men till en lägre skatt än lön om den anställde erbjuds lön som medför statlig skatt.

Enligt regeringens nya förslag ska även en personaloption kunna nyttjas för förvärv av en teckningsoption, som ger rätt att förvärva en andel i bolaget. Det innebär att en personaloption även ska kunna ge rätt till en andel av framtida förvärv eller teckningsoption i ett annat bolag inom samma koncern.

De nya reglerna beräknas att träda i kraft från den 1 januari 2022

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr