Familjeveckan som ingen bett om

SONY DSC

I regeringens höstbudget finner man historiskt stora satsningar som regeringen valt att låna pengar till. Det är inte märkligt med tanke på den pandemi som varit och att satsningar för att återstarta Sverige efter densamma behövs. Märkligt nog trots att arbetslösheten ligger rekordhögt på närmare en halv miljon människor som saknar jobb finner man få insatser för att skapa jobb. Totalt mellan 3-6 miljarder för att sätta människor i arbete igen. Medan 12 miljarder satsas på att folk inte skall behöva jobba, bland annat på en familjevecka som ingen efterfråga och som skapar mer utmaningar för företagen i ett redan besvärligt läge där det saknas kompetens arbetskraft att anställa.

– Förslaget är felprioriterat i tid och också utifrån de stora utmaningar Sverige har i att få in fler människor i arbete. Förslaget betungar de offentliga finanserna, där pengarna hellre borde användas till att stärka Sverige på lång sikt, säger Stefan Westerberg, chefsekonom på Stockholms handelskammare till Tidningen Näringslivet.

Enbart familjevecka beräknas kosta staten närmare 12 miljarder under de närmaste tre åren. Därtill kommer kostnader för minskad produktion och arbete med att ersätta arbetskraft tillfälligt. Det är stora samhällskostnader utan någon tydlig vinst för Sverige. I samband med pandemin har mängder av människor getts möjlighet att jobba hemifrån, detta medför stora tidsvinster för individen som slipper pendla. Med hemarbete en dag i veckan och 1 timmes pendling så ger det de människor som ges möjlighet att jobba hemma 45 extra timmar för familj, eller fritid, det är nästa dubbelt så mycket som familjeveckan erbjuder, utan någon kostnad för samhället. Att utveckla den möjligheten för fler hade varit en väsentligt bättre lösning än en familjevecka som ingen fråga efter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr